top of page

Dailės terapija

Psichoterapijos forma, kurioje dailė padeda išreikšti jausmus.

Dailės terapija - tai psichoterapijos forma, kur klientai skatinami savo jausmus ir vidinius išgyvenimus išreikšti per dailę. Kiekvienas žmogus gali išreikšti savo vidinius konfliktus per spalvas, formas ir potėpius. Kai žmogus išpiešia savo išgyvenimus ant popieriaus lapo jie pasidaro aiškesni jam pačiam. Piešiant ne tik atskleidžiamas pasąmoninis konfliktas, pats piešimo procesas teikia palengvėjimą.

Pasak S. Freudą, piešiniai, kaip ir sapnai, turi simbolinę, nematomą reikšmę, kuri dažnai atspindi pasąmoninius procesus. Žiūrėdamas į savo piešinį, žmogus stengiasi "perskaityti" savo pasąmonę. Tai leidžia geriau suprasti save ir kartais priimti savo praeities potyrius, susitaikyti su dabartiniu "aš". Įdomu tai, jog atlikus pokyčius piešinyje, keičiasi ir žmogaus suvokimas apie esamą situaciją, klientas gali save pamatyti kitaip, atrasti netikėtų įžvalgų.

 

Kaip slopinamas kūrybingumas?​ Kiekvienas žmogus savyje turi kūrybos kibirkštėlę, poreikį kurti, tačiau mūsų aplinkos žmonės - tėvai, seserys, broliai, mokytojai, nors ir vedami geriausių ketinimų, mus kritikuoja. Šias žinutes mes internalizuojame ir pradedame skirstyti savo kūrybą į gerą/blogą, teisingą/neteisingą. Vaikystėje tokio skirstymo neturėjome, statėme smėlio pilis ir mėgavomės savo kūriniais. 

 

Savojo kūrybingumo atradimas ir puoselėjimas susieja mus su gyvenimo energija, padeda pajausti visišką saviraiškos laisvę, veikia gydančiai ir stiprina mus.
 

bottom of page